MAGNET a.s. - informace pro akcionáře


Vloženo: 28.01.2015 Zánik společnosti MAGNET a.s.Společnost ALFAMA CZ s.r.o. tímto oznamuje, že se ke dni 1. 1. 2015 sloučila se svou dceřinou společností MAGNET a.s., IČ 45534462, se sídlem Kostěnice 171, PSČ 53002, která byla zrušena formou vnitrostátní fúze sloučením. Na společnost ALFAMA CZ s.r.o. přešla veškerá práva a závazky zanikající společnosti MAGNET a.s.
09.12.2013 Informace pro akcionáře
Informace pro akcionáře společnosti MAGNET a.s. o závěrech mimořádné valné hromady konané dne 05. prosince 2013

otevřít / zavřít
19.11.2013 Oznámení o konání mimořádné valné hromady
Oznámení o konání mimořádné valné hromady

otevřít / zavřít
29.10.2013 Oznámení o konání mimořádné valné hromady
Oznámení představenstva a dozorčí rady o konání mimořádné valné hromady

otevřít / zavřít
* Datum vložení jednotlivých zápisů není možné po vytvoření zápisu měnit.

MAGNET a.s.

IČ : 45534462

Mail: info@magnetas.cz

Sídlo společnosti:
Kostěnice 171
530 02 Pardubice
najdete nás zde

© 2019 MAGNET a.s.  |  Kostěnice 171; 530 02 Pardubice  |  info@magnetas.czvstup pro administrátory